Aktualności
Historia i tradycja
Informacje o Cechu
Członkostwo w Cechu
Aktualności
Nauka informacje dla ucznia
Nauka informacje dla pracodawcy
Wymgane egzaminy
Pliki do pobrania
Baza firm
Galeria
Przydatne linki
Kontakt
POWIATOWY CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
I PRZEDSIĘBORCZOŚCI
W MŁAWIE
ul. Żwirki 16
06-500 Mława
tel.: 023 654 35 84
 
Pokój Duszy Starszemu Cechu Zbigniewowi Małolepszemu
Kiedyś na coś umrzeć trzeba
Ciało nasze, proch
do ziemi!
Dusza nasza
wprost do nieba,
moja nie,
bo się rumieni.
Grzechów sporo i zaniechań.
Nic niczego już nie zmieni,
do piekła, do płomieni!
Dosyć tego!
Koniec wzdychań.
Lecz piekło, niebo?

Jak tam żyją?
Czy niebo jest, istnieje?
Czy piekła może nie ma?
Czy są czy nie ma
to co pozostanie po nas,
po mnie na tej ziemi?
Nic! Jakieś śmieci
 powiedzą ludzie.
Ja powiem
 wspomnień troszkę
w sercach moich dzieci.


-wiara- Zbigniew MałolepszyDnia 21 maja 2015 roku mławska Brać Rzemieślnicza pożegnała Kolegę, Przyjaciela, wieloletniego Starszego Cechu, nieodżałowanego śp. Zbigniewa Małolepszego.
Człowieka wytrwałego, zaangażowanego, z pasją. Doskonałego organizatora. Człowieka pełnego empatii i ciepła, który jak każdy z nas cierpiał ułomności. Człowieka którego życie nie rozpieszczało, ale który potrafił mimo wielu przeciwności być bliźnim pełny ciepła, troskliwości i wielkiego serca. Życie nauczyło go, że są rzeczy ważne i ważniejsze, że szkoda czasu na swary, na skakanie sobie do gardeł. Zawsze wierzył,że do porozumienia można dojść w drodze rzeczowej dyskusji.
Zbyszek, bo tak go nazywaliśmy, potrafił zjednać swoja osobowością bliźnich, zjednać i przekonać do swoich pomysłów.  To właśnie jemu składamy podziękowania za dzisiejszą kondycję naszego cechu.
Zbigniewie Małolepszy brać cechowa pozdrawia Cię w Twej ostatniej drodze - tymi słowami pożegnaliśmy zmarłego 18 maja 2015 roku Starszego Cechu Zbigniewa Antoniego Małolepszego, który od kilku miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 21 maja w kaplicy na cmentarzu komunalnym.
Kursy przygotowawcze
W kwietniu 2015 roku Cech na zlecenie i przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie zorganizował kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego dla uczniów klas trzecich wielozawodowych uczących się w Zespole Szkółnr. 3 w Mławie w zawodzie fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Kursy oprócz pełnomocnika izby p. Kazimierza Smolińskiego prowadzone były przez naszych rzemieślników p. Marię Marlęga dla zawodu fryzjer oraz p. Włodzimierza Muszyńskiego dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Łącznie dzięki użyczeniu sali szkoleniowej przez Dyrektora zespołu Szkół nr 3 w Mławie p. Stefana Wojnarowskiego przeszkolono ponad 50 osób.
Galeria zdjęć:
Inwestycje w Dom Rzemiosła
Od wielu lat Zarząd Cechu wygospodarowane środki pieniężne przeznacza na remont i modernizację majątku Cechu. Wymieniono okna i niektóre drzwi, wyremontowano toalety, część lokali w tym drobny remont (odświeżenie biura), wyodrębniono nowe lokale, zmodernizowano ogrzewanie centralne i . Zarówno schody wejścia głównego jak i wejść do wynajmowanych lokali wyłożone zostały płytkami a stare barierki zastąpiły nowoczesne klasyczne barierki ze stali nierdzewnej. Aktualnie zakończono prace związane z ociepleniem i elewacją Domu rzemiosła. Na przyszłe lata Zarząd przymierza się do odświeżenia placu przed Domem Rzemiosła (położenie kostki i zagospodarowanie placu), utwardzenia placu za budynkiem oraz generalnego remontu biura Cechu w tym wymiany mebli.
Galeria zdjęć:
Spotkanie wigilijne rzemiosła 2014
Tradycyjnie już w miesiącu grudniu (13.12.2014) odbyło się spotkanie opłatkowe mławskiego rzemiosła. Spotkanie opłatkowe odbyło się w jednej z mławski restauracji - Ambrozja. W spotkaniu oprócz rzemieślników zrzeszonych w Cechu i ich rodzin udział wzięli zaproszeni goście - reprezentanci władz i instytucji lokalnych oraz rzemieślniczych.
Galeria zdjęć:
Spływ kajakowy Wkrą.
Pogoda piękna - wymarzona, ekipa zgrana - uśmiechnięta! Wszystko poszło zgodnie z planem. W lipcu 2014 roku wieloosobowa grupa rzemieślników oraz przyjaciół wyruszyła na udany spływ kajakowy. Emocji nie brakowało!!!
Galeria zdjęć:
Spływ Wkrą 2014
Walne
wycieczka
Spotkanie wigilijne rzemiosła i przyjaciół
Galeria zdjęć:
Październik miesiącem oświaty zawodowej
Galeria zdjęć:
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu
Dnia 12 czerwca 2013 roku w Restauracji Bazyliszek w Mławie odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze walne Zgromadzenie Członków Cechu w których oprócz członków udział wzięli zaproszeni goście W-ce Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Marek Kuć, Dyrektor Izby Grzegorz Penar oraz Pełnomocnik Izby Kazimierz Smolński.
Obrady otworzył Starszy Cechu i wspólnie z przedstawicielami Izby dokonał aktu dekoracji:
1. Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego
     - Waldemar Kowalski
     - Stanisław Rudziński
2. Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego
     - Maria Marlęga
3. Honorową Odznaką Rzemiosła
    - Monika Majewska
    - Jerzy Czaplicki
    - Jerzy Świderski
4. Honorowa Odznaka IRzMKiP w Warszawie " Za zasługi dla rzemiosła Mazowsza Kurpi i Podlasia"
    - Beata Karwińska
    - Jolanta Rogala
    - Bartłomiej Palkowski

Jednym z kolejnych punktów obrad były wybory do władz statutowych Cechu. Bezkonkurencyjnie Starszym Cechu na kolejną kadencję został Zbigniew Małolepszy. Zmienił się natomiast skład osobowy zarządu, komisji rewizyjnej i sądu cechowego.
Po zakończonych obradach Przewodniczący Obrad zaprosił wszystkich na obiad.
Galeria zdjęć:
Odznaka dla Jolanty Rogala
Medal dla Marii Marlęga
Medal dla Adama Palkowskiego
Medal dla Jerzego Czaplickiego
Odznaka dla Moniki Majewskiej
Medal dla Stanisława Rudzińskiego
Podróż do chmur - czyli wycieczka do Zakopanego.
Na początku czerwca 2013 roku Członkowie i przyjaciele Cechu wybrali się na wspólną wycieczkę do Zakopanego. Program wycieczki był bardzo urozmaicony i każdy znalazł coś dla siebie. Zdobywaliśmy wysokie szczyty, podziwialiśmy uroki Morskiego Oka i Czarnego Stawu a wieczorami integrowaliśmy się w teatrze lub przy wspólnym ognisku. Dzięki Polskim Kolejom Linowym udało się nam bez wysiłku zdobyć szczyt kasprowego Wierchu, ale do dzisiaj nie rozumiemy dlaczego zejście było pd górkę?-tak urozmaicony i dość ciężki szlak wybrał dla nas kolega Włodzimierz - dziękujemy za niezapomniane wrażenia! Po wyczerpującym dniu częśc grupy  relaksowała się podziwiając sztukę Ignacego Witkacego "Niecodzienne dzieło". Bardzo ważną częścią naszych wspólnych wyjazdów są duchowe przeżycia, dlatego tradycyjnie już prosząc o udaną wycieczkę udaliśmy się do Katedry na Jasnej Górze a w drodze powrotnej dziękowaliśmy Matce Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach za wspaniałe przeżycia prosząc jednocześnie o szczęśliwy powrót.
Galeria zdjęć:
Najlepsza okazała się kromka chleba ze smalcem
Nasza koleżnka na gapę
Jeden z witraży Sanktuarium na Krzeptówkach
Łóżeczko dla dziecka podziwiane w Muzeum Powstania Chochołowskiego
Naze piękności, a za nimi Wodogrzmoty Mickiewicza
Nasza publikacja wyróżniona tytułem "LIBER MAZOVIA 2012"
Kapituła dorocznej nagrody „Liber Masovia” przyznawanej przez redakcję „Tygodnika Ciechanowskiego” za najlepszą książkę, poświęconą tematyce regionalnej, związanej z północnym Mazowszem w tym roku uznała naszą publikację pt. „Z dziejów mławskiego rzemiosła” autorstwa Macieja Lewandowskiego. Kapituła podkreśliła oryginalność tematyki podjętej przez młodego historyka. Mimo trudnej i szerokiej tematyki, wymagającej czasochłonnej kwerendy archiwalnej i dużej wiedzy bieżącej, autor znakomicie zrealizował postawiony przed sobą cel, dając czytelnikowi dzieło bogato udokumentowane, ciekawe i dobrze się czytające z racji wplecionych w treść ciekawostek, wzbogacone licznymi fotografiami. Wartością dodaną jest estetyczne wydanie książki. Warto jednocześnie podkreślić udział samorządu miasta Mławy w powstanie wspólnego dzieła, pogłębiającego wiedzę na temat dla rozwoju miasta wyjątkowo istotny, wszak wiadomo, że miasta w przeszłości rzemiosłem „stały”, rzemiosło świadczyło o ich randze, znaczeniu i bogactwie.

Uroczystości związane z wręczeniem symbolicznej statuetki odbyły się 12 kwietnia 2013 r.
o godzinie 17.00 w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie im. Bolesława Prusa. Redaktor naczelny "TC" Ryszard Marut wręczył autorowi Maciejowi Lewandowskiemu oraz Starszemu Cechu  Zbigniewowi Małolepszemu, wydawcy książki pamiątkowe statuetki.
W trakcie spotkania przedstawiono prezentację, która odzwierciedlała dawną Mławę m.in. stare zdjęcia obiektów architektury, ulic, mieszkańców ze zbiorów Jarosława Janiszewskiego. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawkę rycin z dziejów rzemiosła przygotowaną przez bibliotekarzy.

Galeria zdjęć:
SPOTKANIE WIGILIJNE RZEMIOSŁA

W sobotę 15 grudnia br. w Restauracji Ambrozja w Mławie nasz Cech zorganizował spotkanie wigilijne rzemiosła. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy wraz z rodzinami zrzeszeni w Cechu, włodarze (Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski , W-ce Starosta Powiatu Mławskiego Barbara Gutowska, Skarbnik Miasta Mława Henryk Antczak) oraz inni zaproszeni goście – sympatycy rzemiosła w tym przedstawiciele cechów z sąsiadujących terenów,  Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik i oczywiście przedstawiciel duchownych ks. Sławomir Detmer. Spotkanie to było wyjątkowe i miało szczególne znaczenie nie tylko ze względu na tajemniczą moc zbliżających się świąt ale z uwagi na przyznane podczas spotkania wyróżnienia i medale.
W pierwszej kolejności Prezes ZRP Jerzy Bartnik w imieniu Zarządu Cechu w podziękowaniu za zasługi dla rzemiosła odznaczył Medalem Jana Kilińskiego złotym Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego oraz platynowym Skarbnika Miasta Mława Henryka Antczaka. Cech jako organizacja również został odznaczony platynowym Medalem Jana Kilińskiego.
Starszy Cechu Zbigniew Małolepszy w imieniu Zarządu Cechu wręczył listy z wyrazami uznania i podziękowania  dla:
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski za działalność na rzecz społeczności Miasta Mławy, w tym na rzecz podmiotów gospodarczych.
Na ręce Pani Starosty Barbary Gutowskiej podziękowanie dla Starosty Włodzimierza Wojnarowskiego za działania na rzecz rozwoju powiatu mławskiego, a szczególnie za wieloletnią współpracę w zakresie oświaty zawodowej.
Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika za wieloletnią współpracę na rzecz ogólnopolskiego rzemiosła.
Na ręce ks. Sławomira Detmer podziękowania dla ks. kan. dr Ryszarda Kamińskiego za kilkudziesięcioletnie chronienie i opiekę nad naszymi cechowymi sztandarami.
Nasi rzemieślnicy również zostali docenieni przez władze miasta. Na wniosek Zarządu Cechu Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie nr 143/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku zgodnie z którym nadano Medale „Zasłużony dla miasta Mława” następującym rzemieślnikom:
Janina Chocholska – krawiectwo,
Teresa Schmidt – produkcja wyrobów jubilerskich,
- Janusz Błyskal – betoniarstwo i kamieniarstwo,
Waldemar Kowalski – stolarstwo,
Mirosław Kołakowski – mechanika, blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe, Włodzimierz Muszyński – mechanika pojazdowa,
Ryszard Nawrocki – mechanika pojazdowa,
Adam Palkowski – mechanika pojazdowa,
Stanisław Rudziński – stolarstwo.

Po wyżej wymienionych uroczystościach i wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia i zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

Załączniki:
1)  
Ze stuką na TY
Cech w ramach realizacji zadnia publicznego współfinansowanego ze środków samorządu miasta Mława pt. "Ze sztuką na Ty" zorganizował wyjazd dla młodzieży będącej pod opieką Cechu nabywającej praktyczne umiejętności zawodu w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w naszym Cechu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Cech wyselekcjonował młodzież wyróżniającą się na praktycznej nauce zawodu. Wyjazd odbył się 08.11.2012r. Młodzież zwiedzała Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie dodatkową atrakcją był teatrzyk robotyczny, czyli  teatr, w którym występują roboty, a dokładnie RoboThespiany (RoboAktorzy). Na zakończenie dnia wycieczka udała się do Galerii Mokotów, gdzie wszyscy przeżyli chwile grozy oglądając film horror w 3D pt. "Apokalipsa".  Jak każda udana wycieczka nie obyło się bez poczęstunku w Mc Donalds.
Galeria zdjęć:
Nikt tak nie podnosi ciśnienia jak nasza młodzież :-)
Gdzie są chłopcy?
Robotowe show
Czy Kopernik był kobietą?!
Mały poczęstunek w podróży
Dofinansowanie kosztów kształcenia

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Od 1 września 2012 roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi - uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.

 • dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.

 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 • świadectwa pracy młodocianego pracownika.

 • dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.

 • dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

 • umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

oraz w związku z tym iż  w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

Każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów :

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 • oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311).Podstawa prawna:

 1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Załączniki:
1)   Oświadczenie o pomocy de minimis
2)   Oświadczenie o sprawozdawczości
3)   Formularz informacji pracodawcy
Spływ kajakowy rzemiosła i przyjaciół

Dnia 05 sierpnia br. kilkunasto osobowa grupa chętnych rzemieślników i ich rodzin oraz przyjaciół wzięła udział w zorganizowanym przez Cech spływie kajakowym po rzece Wkrze. Spływ rozpoczął sie ok godziny 10 w miejscowości Siciarz a zakończył wspólnym grilowaniem i zabawą ok 21 w gospodarstwie agroturystycznym w Bieżanach.  Sam spływ trwał ok 5h. Uczestnicy spływu podziwiali malowniczy krajobraz rozciągający się wzdłuż koryta rzeki. Nieuregulowana Wkra, o łagodnym nurcie oraz otaczające ją kompleksy leśne, tworzą mało znany, ale bardzo atrakcyjny szlak kajakowy. Sam spływ urozmaiciły ponad to planowane i przypadkowe kąpiele ( a pogoda i temperatura oraz przejżystość wody wymarzona), walka z krowami o miejsce na piknik przy brzegu rzeki ( chyba ostatecznie wygrały krówki), niektórzy uczestnicy spływu jako punkt honoru przyjęli oczyszczenie rzeki ze śmieci pozostawionych przez ludzi na rzece (w galerii zdjęcia z ich dokonań). Po zakończonym spływie czekały na nas inne atrakcyjne i smaczne atrakcje, m.in grill, gra w siatkówkę i kosza oraz spacer po malowniczym porosnietym starymi dębami terenie. Choć w wielu wcześniej wymienionych dziedzinach kobiety wypadały nieco słabiej to ostatecznie parkiet i mężczyźni na nim tańczący zostali zdominowany przez radosne pełne życia kobietki.

Galeria zdjęć:
Przygotowanie kajaków, wioseł, kamizelek i grupy:-)
Instruktaż
Śmieci zebrane z rzeki
nasza pierwsza strata - przytopiony telefon :-(
Czekając na karkóweczkę i naleweczkę
...trzynastego wszystko zdarzyć sie może...
Próby rozruszania nieco zastojałych mięśni
Chwila relaksu naszych dojrzałych chłopców
UWAGA - Mistrzowie szkolący!
W załączeniu przekazujemy stanowisko Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia
w Warszawie w sprwie działań Państwa Polskiego w ramch środkow Funduszu Pracy w obrębie wspierania pracodawców prowadzących szkolenie zawodowe młodocianych.
Załączniki:
1)   Opinia nt Funduszu Pracy
Promocja publikacji - wieczór autorski

 W piątek 6 lipca br w sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się, juz po raz drugi promocja książki "Z dziejów mławskiego rzemiosła" tym razem poprzez organizację wieczoru autorskiego. Najpierw starszy Cechu Zbigniew Małolepszy i autor Maciej Lewandowski przedstawili etymologię powstania publikacji. Aby zachęcić natomiast do przeczytania przybliżyli też niektóre, aspekty z dziejów rzemiosła, które są w niej zawarte. Starszy Cechu podkreślił też, że nie jest to dzieło kompletne i są osoby, które dostarczają jeszcze ciekawe dokumenty mogące stanowić przyczynek do dalszej pracy i badań nad historią rzemiosła w Mławie.  W wieczorze, oprócz rzemieślników i ich rodzin, sympatyków i przyjaciół Cechu, wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Przewodniczący Rady Miasta Mława Krzysztof Wasiłowski, przedstawiciele Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i mławskiego oddziału Archiwum Panstwowego. Przybył także prof. Ryszard Juszkiewicz.
Podczas spotkania Starszy Cechu Zbigniew Małolepszy ogłosił konkurs 
, w którym uczestnicy musieli odgadnąć znaczenie słów związanych z rzemiosłem, a obecnie już praktycznie nie używanych. Wśród 30 zanotowanych na przygotowanych kartach znalazły się m.in. takie wyrazy jak: konwisarz, snycerz, terminator, szynkarz, zdun, stelmach, bonczar, koźlak i inne. Nagrodami za pierwsze, drugie i trzecie miejsce były miniaturowe szkice mławskiego malarza Zdzisława Kruszyńskiego przekazane Cechowi przez Galerię Z w Mławie. W momencie, gdy sprawdzano, kto najwięcej słów odgadł z podanej listy zagrał zespół VAGABUNT. Po koncercie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zwycięzcą okazał się Tomasz Chodubski.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki której publikacja możliwa była dzieki współfinansowaniu ze środków samorządu mławskiego w ramach otwartego konkursu ofert na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w 2011r. Najbardziej wytrwali pod koniec wieczoru otrzymali wpisy autora.

Na koniec autor Maciej Lewandowski podpisywał egzemplarze promowanej książki, które w prezencie przekazał Cech Rzemiosł Różnych wszystkim przybyłym na wieczór autorski.

 

 

Galeria zdjęć:
Konkurs znajomości słów rozpoczęty......
III miejsce w konkursie zajął p. M. Kołakowski
Autor publikacji, historyk, fascynat, muzyk, mlawiak z wielkimi możliwościami
Koncert mławskiego zespołu VAGABUNT
"Cztery lata cięzkiej pracy za nami - efekt? ..."
Spotkajmy się K U L T U R A L N I E

Wydanie publikacji współfinansowane z budżetu Miasta Mława w ramach otwartego konkursu ofert na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2011 roku.


Zarząd PCRRiP w Mławie zaprasza wszystkich zainteresowanych,
a w szczególności rzemieślników i ich rodziny na wieczór autorski promujący książkę
Macieja Lewandowskiego "Z dziejów mławiskiego rzemiosła"

Promocja książki odbędzie się w dniu 06.07.2012r. (piątek) o godz. 18/30 w sali na I piętrze MDK w Mławie.
W razie pytań prosimy o kontakt
236543584

ZAPRASZAMY

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

    24 czerwca 2012 roku przedstawiciele mławskiego rzemiosła wraz z młodzieżowym pocztem sztandarowym naszego Cechu uczestniczyli w XXXI Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła organizatorem PIELGRZYMKI na Jasną Górę była Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Pielgrzymom na Jasnej Górze towarzyszyły po raz pierwszy w historii  Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz Orkiestra KHW S.A. KWK "Mysłowice Wesoła" pod dyrekcją Mirosława Kaszuby. Po Mszy Św. mławscy rzemieślnicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Jana Pawła II.

Galeria zdjęć:
Umowy o refundację z OHP - pismo MPiPS
 Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki  Społecznej informuje, że w związku z  informacjami jakie dotarły do nas na temat podpisywania przez OHP i rzemieślników  zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego  umów o refundacje z  nowym zapisem wystosował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo w tej sprawie z prośbą o interwencje.  Klauzula  dotyczy możliwości zmiany, w trakcie trwania umowy,  intensywności  przedmiotowych refundacji;

“2.W zależności od wysokości środków przyznawanych na ten cel w planie Finansowym Funduszu Pracy wysokość refundacji określona w §3 w kolejnych latach obowiązywania umowy może być zmieniona przez OHP aneksem do niniejszej umowy.” oraz „…3.W przypadku odmowy podpisania przez pracodawcę aneksu, o którym mowa w ust 2 OHP ma prawo odstąpić od niniejszej umowy zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia .

W załączniku  kopia pisma do ministra  MPiPS

Załączniki:
1)   Pismo ZRP do MPiPS
2)   Pismo ZRP do MPiPS str 2
520-lecie udokumentowanej działalności Cechów rzemieślniczych w Mławie

Z okazji 520. rocznicy udokumentowanej działalności Cechów w Mławie dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Mławy w ramach otwartego konkursu ofert na realizcje zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w 2011 roku,  dnia 10 grudnia Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie, wspólnie z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz Stacją Naukową im. St. Herbsta w Mławie zorganizowali całodzienne uroczystości.
Uroczystości zorganizowano pod Patronatem Honorowym Prezesa Związku Rzemiołsa Polskiego Jerzego Bartnika, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego.  
Na uroczystości oprócz rzemieślników i ich rodzin, firm i instytucji zaprzyjaźnionych,  mieszkańców powiatu zaproszeni byli i uczestniczyli m.in.: Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława, Henryk Antczak Skarbnik Miasta Mława, Krzysztof Wasiłowski Przewodniczacy Rady Miasta, ks. kan dr Ryszrd Kamiński, Włodzimierz Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego, Marian Edmund Zabęk Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie, Barbara Piliszek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, Kazimierz Froch Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mławie, Tomasz Wierzbicki Komendant Hufca Pracy w Mławie
i inni.


Uroczystości rozpoczęły się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej gdzie odbył się wernisaż wystawy „Mławskie rzemiosło XIX i XX”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali wspólnie Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Prezes Izby rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Marian Edmund Zabek, Przewodniczący Rady Miasta Mława Krzysztof Wasiłowski, Dyrektor Muzeum Leszek Arent oraz Starszy Cechu Zbigniew Małolepszy. Podczas wernisażu zaprezentowano kilkadziesiąt eksponatów rzemieślniczych, dawne certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu i sztandary. Wśród narzędzi rzemieślniczych, największym zainteresowaniem cieszyły się: maszyna licząca z korbą, aparaty fotograficzne, projektor filmowy z lat 30. XX wieku, narzędzia pracy, warsztat krawiecki oraz jedna z pierwszych maszyn do pisania, zaprojektowana w 1900 roku i wyprodukowana w niewielu  egzemplarzach.
W drugiej części obchodów uroczystości przeniosły się do auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Podczas sesji naukowej pt. "Historia mławskiego rzemiosła"  omówiono:
- główne problemy historii rzemiosła mazowieckiego w średniowieczu - prof. dr hab Marian Dygo Prorektor Akademii Humanistycznej im. prof. Aleksandra Geysztora w Pułtusku,
- poczatki i rozwój rzemiosła mławskiego w okresie staropolskim - doc. dr Leszek Zygner Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły w Ciechanowie i w Mławie,
- mławskie rzemiosło XIX i XX w - mgr Maciej Lewandowski.
Po w/w wystapieniach Starszy Cechu Zbigniew Małolepszy dokonał prezentacji książki "Z dziejów rzemiosła mławskiego" autorstwa p. Macieja Lewandowskiego. 

"... Świadomość, że rzemiosło było na ziemiach północnego Mazowsza wcześniej niż Mława i inne miasteczka regionu uzyskały prawa miejskie, że to ono przez setki lat odgrywało decydującą prorozwojową, miastotwórczą rolę w regionie, że rzemieślnicy i ich organizacje cechowe decydowały o wielu aspektach życia mieszkańców naszego regionu dzięki tej publikacji się dopełnia!
Rzemiosło, jego siła i dynamika to znaczący czynnik powodujący, że Mława podnosiła się po średniowiecznych zarazach, po potopie szwedzkim, oraz ze zniszczeń po powstaniach i wojnach. Rzemieślnicy współtworzyli gospodarczą, społeczną i polityczną historię regionu. Cechy pełniły również funkcje religijne, kulturalne i obronne, prowadziły szkolenie zawodowe. Rzemieślnicy byli aktywnymi uczestnikami a również przywódcami powstań narodowych, stali w pierwszych szeregach w walce o niepodległość Polski.
Dziś oddajemy do Państwa dyspozycji pracę: „Z dziejów rzemiosła mławskiego”, przy pomocy której z niebytu wydobywamy fakty historii prawdziwej. Mamy świadomość, że nie jest to kompletna historia, przecież wiele źródłowych dokumentów zaginęło a do niektórych nie zdołaliśmy być może dotrzeć. Wiele nieznanych faktów i dokumentów udało nam się uchroni od zapomnienia. Ujawniliśmy prawdziwe skarby; przetłumaczono stare dokumenty, pokazano historyczne sztandary rzemieślnicze, odtworzono listę kilku tysięcy nazwisk mistrzów i czeladników rzemieślniczych.

Taka była nasza powinność i wola. Jako Zarząd Cechu w Mławie mamy niekłamaną satysfakcję, że to nam przypadł honor odtworzenia i ujawnienia tego dziedzictwa..."

Na zakończenie swojego wystąpienia Starszy Cechu jeszcze raz podziękował przedstawicielom Samorządu Miasta Mława oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe tak ważnych dla Cechu i mieszkańców miasta działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizcję zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w 2011 roku,
"...dziękujemy szczególnie Samorządowi Miasta Mława za przychylne rozpatrywanie naszych ofert na realizacje zadań publiczbych w ciagu ostatnich dwóch lat a związanych z tymi uroczystościami i wydaniem książki..."
Podziękowania w formie rycin Starej Mławy przygotowanych na zlecenie Cechu a wspołfinansowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego przez Galerię Z Zdzisława Kruszyńskiego w Mławie otrzymali również sponsorzy publikacji - członkowie Cechu i przyjeciele. (lista sponsorów w załączeniu)

Po zakończonej sesji naukowej w Restauracji Bazyliszek w Mławie przy ul. Warszawskiej odbyło się spotkanie ołlatkowe, w którym uczestniczyli również wcześniej wspomniani goscie oraz Poseł Rzeczpospolitej Polskiej  Mirosław Koźlakiewicz.

Załączniki:
1)   Lista sponsorów publikacji "Z dziejów mławskiego rzemiosła"
Galeria zdjęć:
"Jarmark Mława - Kościół"
"Jarmark Mława -Ratusz"
Spotkanie opłatkowe
Otwarcie sesji naukowej " "Historia Mławskiego rzemiosła"
Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzenskiej w Mławie
Burmistrz Miasta Mława
Prezes Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie
Uroczystości związane z 520-leciem udokumentowanej działalności Cechów rzemieślniczych w Mławie

 Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie
Zbigniew Małolepszy

Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
Leszek Arent

Dyrektor Stacji naukowej im. St. Herbsta w Mławie
Leszek Zygner

Z A P R A S Z A J Ą

na uroczystości związane z 520 leciem udokumentowanej działalności Cechów rzemieślniczych w Mławie, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2011r.

 1300 Otwarcie wystawy „Mławskie rzemiosło XIX i XX”
           w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej (ul. 3 Maja 5)


1400 Sesja naukowa „ Historia mławskiego rzemiosła”
        (aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie 
        przy ul. Warszawskiej 52)

   • otwarcie i wprowadzenie tematyczne - prof. dr hab
    Marian Dygo prorektor Akademii Humanistycznej
    im. prof. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

   • Główne problemy historii rzemiosła mazowieckiego
    w średniowieczu -
    dr hab. Grzegorz Myśliwski (
    Uniwersytet Warszawski),

   • Początki i rozwój rzemiosła mławskiego w okresie staropolskim - doc. dr Leszek Zygner (prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie),

   • Mławskie rzemiosło w XIX i XX wieku
    mgr Maciej Lewandowski

1530 Prezentacja książki „Z dziejów mławskiego rzemiosła”
         -
Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
           w Mławie Zbigniew Małolepszy – wydawca
       
- mgr. Maciej Lewandowski – autor książki

 • podziękowania sponsorom i osobom zaangażowanym w wydanie publikacji. 

 

Galeria zdjęć:
List Prezesa Bartnika do Wiceminister Ostrowskiej w sprawie refundacji

W liście Prezesa Bartnika poruszona została kwestia odblokowania wypłat na refundacje oraz dyspozycji resortu pracy zobowiązującej OHP do umieszczania w umowach z pracodawcami zapisów, iż kwota refundacji określana w umowie będzie obowiązywać tylko w danym roku kalendarzowym, zaś na każdy kolejny rok będzie określana aneksem w wysokości uwarunkowanej możliwościami Funduszu Pracy.

Według oceny Związku Rzemiosła Polskiego, kolejne proponowane przez resort pracy działania w tym zakresie mają jedynie charakter doraźny i wzbudzają niepokój wśród pracodawców zaangażowanych w kształcenie zawodowe. Raz naruszony, sprawnie działający system refundacji stał się przez to niestabilny i nieprzewidywalny.

Pozostaje wyrazić nadzieję, iż w przyszłości środki na refundacje, którymi dysponuje Minister Pracy, będą mogły skutecznie zabezpieczyć ciążące na resorcie zobowiązania względem rzemieślników i innych pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

Treść listu Prezesa Bartnika w załączniku.


Załączniki:
1)   List ZRP w sprawie refundacji
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ

Informujemy pracodawców zrzeszonych w naszym Cechu, że Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy polecił Wojewódzkim Komendantom OHP wznowienie zawierania umów z pracodawcami o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały na ten cel dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 W miesiącu lipcu br. niektórzy rzemieślnicy a także Cechy zajmujące się na ich rzecz formalnościami związanymi z tzw. „refundacją” otrzymali podpisane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy „Umowy o refundację”.  Umowy podpisano na 3 lata ale nic nie gwarantując! OHP przygotowało je wymuszając na pracodawcach dodatkowe niekorzystne zapisy! Dotyczy to § 2 i zapisu że w/w wysokości refundacja obowiązuje do 31.12.2011r! oraz § 5 gdzie OHP asekuruje się uzależniając wysokość refundacji od planu finansów Funduszu Pracy i zapewniając sobie (np. po znacznym obniżeniu kwot wcześniej niby zapewnionych zapisach w § 2 tj. odpowiednio 4, 5, 6%) możliwość dowolnego obniżenia tych kwot aneksem! Zarząd Cechu oburzony nowymi warunkami wynikającymi z treści przedmiotowej umowy w imieniu pracodawców zrzeszonych w naszej organizacji wystosował pismo do Prezesa ZRP Jerzego Bartnika, którego pełna treść w załączeniu.

Droga po refundację była długa niepewna i wyboista.  W dniu 18 01 2011r. otrzymaliśmy informację z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Ciechanowie, iż decyzją Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zostało wstrzymane do odwołania podpisywanie umów o refundację wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne od pracowników młodocianych. "...Tysiące pracodawców zostało przez Państwo Polskie wprowadzone w błąd, oszukane i wciągnięte w pułapkę. Przez decyzje urzędników, nasze Państwo wymusza na pracodawcach finansowanie nauki młodocianych, której ciężar podjęło się samo ponosić..." pisał w jednym z pism Starszy Cechu Zbigniew Małolepszy. (pełna treść pisma w załączeniu). Niestety korespondencja nie przynosiła żadnych rezultatów, wiele naszych pism pozostało bez odpowiedzi więc Zarząd Cechu w imieniu lokalnego rzemiosła pisał dalej m in. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska "... Decyzje w tej sprawie adszarpują zaufanie do Państwa i do Rządu 28 tys. małych przedsiębiorców, ograniczają drogę nauki wybranego zawodu dla nawet kilkudziesięciu tysięcy absolwentów gimnazjów a docelowo nie przyniosą oszczędności! Ponadto niszczymy sprawdzony system kształcenia fachowców..."

Załączniki:
1)   Pismo do ZRP w sprawie "nowych" umów o refundację
2)   Pismo w sprawie wstrzymania podpisywania umów o refundację
3)   List otwarty do PRM D. Tuska z dnia 11.03. br.
4)   Pismo do ministerstw i innych z dnia 22.03.br.
BEZPŁATNE EGZAMINY MISTRZOWSKIE

Zapraszamy do skorzystania z możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 
Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze rozpoczeli realizację
Projektu "Kwalifikacje mistrzowskie – sukces na rynku pracy"
finansowanego przez Unię Europejską, który daje możliwość przystąpienia
do bezpłatnych egzaminów mistrzowskich, poprzedzonych kilkudniowym
kursem przygotowującym do części teoretycznej egzaminu.

Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Izbą Rzemieślniczą.
Za
pośrednictwem naszego Cechu można zdobyć tytuł mistrza w zawodach:

1. blacharz samochodowy
2. cukiernik
3. dekarz
4. elektromechanik pojazdów samochodowych
5. elektromechanik
6. elektryk
7. fryzjer
8. kamieniarz
9. krawiec
10. kosmetyczka
11. lakiernik
12. malarz-tapeciarz
13. mechanik - monter maszyn i urządzeń
14. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
15. mechanik pojazdów samochodowych
16. monter instalacji gazowych
17. monter instalacji i urzadzeń sanitarnych
18. monter elektronik
19. murarz
20. optyk okularowy
21. parkieciarz
22. piekarz
23. posadzkarz
24. rzeźnik-wędliniarz
25. stolarz
26. ślusarz
27. tapicer
28. wulkanizator
29. złotnik jubiler
 

Załączniki:
1)   Oświadczenie uczestnika projektu
2)   Deklaracja uczestnictwa
3)   Regulmin realizacji projektu
4)   Wniosek o przystąpienie do egzaminu
Szybkie i tanie pożyczki dla rzemieślników

Dobra wiadomość dla mazowieckich krawców, kaletników, szewców, zegarmistrzów i innych rzemieślników. W Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym uruchomiona zostanie szybka linia pożyczkowa, która pozwoli im na zaciąganie tanich pożyczek na rozwój własnej działalności.

 Rzemieślnicy nie będą musieli się także martwić o poręczenie pożyczki – udzieli im jej Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. 14 czerwca br. w obecności Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego specjalną umowę w tej sprawie podpisali Wiesław Kołodziejski,Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Tomasz Sypuła, Prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że ze współpracy obu funduszy zyskają mazowieccy rzemieślnicy. Zaznaczył, że bankom nie opłaca się udzielać małych pożyczek do 20 tys. zł, a mikroprzedsiębiorcy często właśnie takich kwot potrzebują na drobne inwestycje, bez których nie mogliby dalej wykonywać swojej pracy.

 Na terenie Mazowsza działają obecnie trzy Izby Rzemiosła: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Skupiają one łącznie 70 cechów, 31 spółdzielni i 2732 firmy. 

 Firmy rzemieślnicze to małe, często rodzinne zakłady. Kwalifikuje się je do kategorii mikroprzedsiębiorstw. Mimo, że rzemieślnicy wykonują wiele bardzo potrzebnych usług, z roku na rok jest ich coraz mniej. Na rozwój swoich firm potrzebują stosunkowo niewielkich kredytów lub pożyczek, jednak i tak mają do nich  utrudniony dostęp.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom firm rzemieślniczych Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, w porozumieniu z Izbami Rzemiosła, przygotował specjalną linię pożyczkową, dzięki której rzemieślnicy tacy jak np. zegarmistrzowie, szewcy, kaletnicy czy też krawcy będą mogli ubiegać się o szybką i tanią pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności.

 W ramach tej linii będą mogli otrzymać pożyczkę w wysokości od 5 tys. zł do 20 tys. zł na okres do 5 lat.  Dodatkową zaletą będzie atrakcyjne oprocentowanie od 6,7 % oraz możliwość skorzystania z portfelowego poręczenia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Będzie to z pewnością bardzo korzystne rozwiązanie dla tych firm, które nie posiadają materialnego zabezpieczenia pożyczki.

 


Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK) oraz Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy(MRFP) odgrywają ogromną rolę w rozwoju przedsiębiorczości. Pierwszy z nich jest największą w kraju regionalną instytucją poręczeniową. Inicjatorem jej utworzenia był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który zaprosił do projektu wszystkie samorządy terytorialne i gospodarcze. Dzięki temu MFPK szybko stał się wiarygodny dla banków i przedsiębiorców, a przy jego wsparciu banki mogły udzielić mazowieckim przedsiębiorcom kredyty na kwotę prawie 1 mld zł. MFPK jest laureatem wielu nagród i wyróżnień np. „Lider w Wykorzystaniu Środków Unijnych” (Polish National Sales Awards). Pod koniec sierpnia 2010 r. MFPK podpisał bardzo ważną dla przedsiębiorców umowę na unijne dofinansowanie w wysokości 70 mln zł, co pozwoli na poręczenie kredytów dla blisko 3 tys. przedsiębiorcówz Mazowsza. Dzięki unijnej pomocy podwojony został kapitał Funduszu – z 60 do blisko 130 mln zł. Wprowadzone zostaną także nowe usługi, m.in. linia poręczeniowa na innowacje, w tym na działania związane z energią odnawialnąoraz szybka linia poręczeniowa.

Zaktualizowana umowa o prace w celu przygotowania zawodowego.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawnych zmianie ulega podstawa prawna wskazywana w umowach z młodocianymi. 

W związku z powyższym zaktualizowano treść załącznika do Uchwały Nr 16 Zarządu ZRP, z dnia 23 listopada 2006 roku (w części końcowej dot. podstawy prawnej). 

Załączniki:
1)   Nowy druk - Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego
XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

              Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku”

 
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie „Lider Przedsiębiorczości Roku”, który organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości.
Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

Konkurs stanowi integralną część Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MSP,najbardziej reprezentatywnego zgromadzenia przedsiębiorców, organizacji okołobiznesowych, przedstawicieli władz państwowych, regionalnych i lokalnych. Tegoroczne XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów - ZRP, Warszawa, ul. Miodowa 14, pod hasłem: „Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP” Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła ich finansowania.

Patronat nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” objął Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe.
Przedsiębiorstwa oceniane są w trzech kategoriach:
•Mikro przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
•Małe przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
•Średnie przedsiębiorstwa - firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników

Przyznanie wyróżnień „Lidera Przedsiębiorczości Roku” odbywa się na zasadzie dwustopniowej kwalifikacji:

–Etap I – kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej.
–Etap II – ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz Finał Konkursu –wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”
Dodatkowo Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” w ramach działań promocyjnych otrzymają:
1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);
2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej i dostarczenie kopii dokonania przelewu do Organizatora konkursu.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2011” można przesyłać do dnia 30 września 2011 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27 01-048 Warszawa,tel. (22) 838-56-73,oswiata@mirip.org.pl.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie.


źródło: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie Budżetu na rok 2012
Załączniki:
1)   Stanowisko ZRP w sprawie Budżetu 2012
XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę
Zarząd Cechu oraz Kierownictwo Izby Rzemieślniczej w Opolu serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w XXX Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem "Maryjo - rzemieślnicy w komunii z Bogiem" odbędzie się 26.06.2011r. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do biura Cechu najpóźniej do 01.06.2011r.
XI edycja konkursu wiedzy o zasadach bhp rozstrzygnięta - Mławska młodzież najlepsza!

W dniu  07.04.2011r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie przy ul. Chmielnej 98 odbyły się  eliminacje regionalne młodzieży uczącej się rzemiosla do XI emisji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. W konkursie udzial wzięła mlodzież reprezentująca 9 Cechów. Mławski Cech, reprezentowany przez dwoje uczniów drugiej klasy wielozawodowej Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie był najlepszy. Pierwsze miejsce zajął młody stolarz Piotr Kozłowski, który swoje umiejetności praktyczne zdobywa w zakładzie stolarskim pod okiem Mistrza Andrzeja Gastołka. Miejsce czwarte zdobyła Angelika Lewandowska pracownik młodociany  Salonu Fryzjerskiego "KATRIN"  pogłebiający swoją wiedzę pod okiem Mistrza Katarzyny Jarzębskiej.  Piotr Kozłowski będzie reprezentowal IRzMKiP oraz nasz Cech w finale krajowym Konkursu, który odbędzie się w dniu 17.05 br. w Palacu Chodkiewiczów przy ulicy Miodowej w Warszawie ( siedziba Związku Rzemiosła Polskiego).

ABSOLWENCI GIMNAZJÓW - KLASY WIELOZAWODOWE TO SZANSA W ZAKRESIE ZDOBYCIA KWALIFIKACJI W KONKRETNYM ZAWODZIE

* Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie zapewnia miejsca praktycznej nauki zawodu w zakładach mistrzów szkolących zrzeszonych w Cechu m. innymi w niżej wymienionych zawodach:

piekarz, cukiernik, kucharz, stolarz, tapicer, mechanik samochodowy, obuwnik, krawiec, rzeźnik-wędliniarz, murarz, elektryk, blacharz, fryzjer, elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego, lakiernik, monter maszyn i urządzeń rolniczych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,

* w większości tych zawodów młodociani pracownicy, którzy w stopniu dobrym opanują naukę i zdadzą egzamin czeladniczy mają zapewnione miejsca pracy,

* W wielu zakładach zapewnione są dodatkowe świadczenia, deputaty.

Podczas nauki uczniowie są ubezpieczeni i otrzymują wynagrodzenie co najmniej: I rok – 145,84 zł, II rok – 182,30 zł, III rok – 218,77 zł, które jest waloryzowane co 3 miesiące.

* po ukończeniu nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje Dyplom Czeladniczy, który umożliwia w przyszłości zdobycie tytułu Mistrza. Tytuły te są honorowane i cenione w krajach UE. Posiadając Dyplom Czeladniczy lub Mistrzowski można uruchomić własną działalność gospodarczą,

* w niektórych zawodach jest ograniczona ilość miejsc praktycznej nauki zawodu! Młodociani, którzy już wybrali zawód w którym chcieli by się szkolić, powinni niezwłocznie zgłosić się do Biura Cechu.

* Cech współpracuje z ZS nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Mławie przy ul Piłsudskiego 33, a także z ZSZ w Iłowie przy ul. Leśnej 10a oraz ZSP w Żurominie przy ulicy Lidzbarskiej 27, jak również z ZS Nr 2 w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9, gdzie uczniowie uczą się teorii,

* jeżeli nie masz możliwości uczęszczania do szkoły ponad gimnazjalnej i nie masz ukończonych 18 lat pomożemy Ci zdobyć kwalifikacje w konkretnym zawodzie w SYSTEMIE POZASZKOLNYM

Wynagrodzenie młodocianych za okres czerwiec - sierpień 2012

I rok nauki
II rok nauki
III rok nauki
145,84
182,30
218,77

Galeria zdjęć: